> Cele rozpylania jonowego

 

ROZPYLANIE JONOWE - OFERTA

 

BIMO TECH Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji celów rozpylania jonowego zwanych również targetami rozpylania (Sputtering Targets). Oferujemy następujące cele rozpylania jonowego tzw. targety rozpylania:

 

Cele z czystych metali:

Aluminium (Al), Antymon (Sb), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadm (Cd), Cer (Ce), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Dysproz (Dy), Erb (Er), Europ (Eu), Gadolin (Gd), German (Ge), Złoto (Au), Węgiel (C), Hafn (Hf), Holm (Ho), Iryd (Ir), Ind (In), Żelazo (Fe), Lantan (La), Ołów (Pb), Lutet (Lu), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Magnez (Mg), Neodym (Nd), Niob (Nb), Nikiel (Ni), Pallad (Pd), Platyna (Pt), Prazeodym (Pr), Ren (Re), Ruten (Ru), Samar (Sm), Skand (Sc), Selen (Se), Krzem (Si), Srebro (Ag), Tantal (Ta), Terb (Tb), Tellur (Te), Cyna (Sn), Tul (Tm), Tytan (Ti), Wolfram (W), Wanad (V), Iterb (Yb), Itr (Y), Cyrkon (Zr), Cynk (Zn);

 

Cele rozpylania jonowego ze stopów metali: AlCu, AlCr, AlMg,AlNd, AlSi, AlSiCu, AlAg, AlV,CaNiCrFe, CaNiCrFeMoMn, CeGd, CeSm, CrSi, CoCr, CoCrMo, CoFe, CoFeB ,CoNi, CoNiCr, CoPt,CoNbZr,CoTaZr, CoZr, CrV, CrB, CrSi, CrCu, CuCo, CuGa, CuIn, CuNi, CoNiPt, CuZr,DyFe, DyFeCo, FeB,FeC, FeMn, GdFe, GdFeCo, HfFe, IrMn, IrRe, InSn, MoNb, MoSi, NiAl, NiCr, NiCrSi, NdDyFeCo, NiFe, NiMn, NiNbTi, NiTi, NiV, SmCo, AgCu, AgSn, TaAl, TbDyFe, TbFe, TbFeCo, TbGdFeCo, TiAl, TiNi, TiCr, WRe, WTi, WCu, ZrAl, ZrCu, ZrFe, ZrNb, ZrNi, ZrTi, ZrY, ZnAl, ZnMg, inne niestandardowe;

 

Ceramiczne cele rozpylania jonowego (targety rozpylania ceramiczne): Cr2B, CrB, CrB2, Cr5B3, FeB, HfB2 ,LaB6, Mo2B, Mo2B5 ,NbB, NbB2, TaB, TaB2, TiB2, W2B, WB, VB, VB2, ZrB2, inne.


Węglikowe cele rozpylania jonowego: B4C,Cr3C2,HfC,Mo2C,NbC,SiC,TaC, TiC, WC, W2C, VC, ZrC, inne domieszkowane z węglika.

 

Fluorkowe cele rozpylania jonowego: AlF3, BaF3, CdF2, CaF2, CeF3, DyF3, ErF3, HfF4, KF, LaF3, PbF2, LiF, PrF3, MgF2, NdF3, ReF3, SmF3, NaF, Cryolite, Na3AlF6 , SrF2, ThF4, YF3, YbF3, inne fluorkowe.

 

Azotkowe cele rozpylania jonowego: AlN, BN, GaN, HfN, NbN, Si3N4, TaN, TiN, VN, ZrN, inne azotkowe.


Tlenkowe cele rozpylania jonowego: Al2O3, Sb2O3, ATO ,BaTiO3, Bi2O3, CeO2, CuO, Cr2O3 ,Dy2O3 ,Er2O3, Eu2O3, Gd2O3, Ga2O3, GeO2, HfO2, Ho2O3, In2O3, ITO, Fe2O3, Fe3O4, La2O3, PbTiO3, PbZrO3, LiNbO3, Lu3Fe5O12, Lu2O3, MgO, MoO3, Nd2O3, Pr6O11, Pr(TiO2)2, Pr2O3, Sm2O3, Sc2O3, SiO2, SiO, SrTiO3, SrZrO3, Ta2O5, Tb4O7, TeO2, ThO2, Tm2O3, TiO2, TiO, Ti3O5, Ti2O3, SnO2, SnO, WO3, V2O5, YAG, Y3Al5O12, Yb2O3, Y2O3, ZnO, ZnO:Al, ZrO2(niestabilizowane), ZrO2-5-15wt%CaO), inne;

Selenkowe cele rozpylania jonowego: Bi2Se3, CdSe, CuSe, Ga2Se3, In2Se3, PbSe, MoSe2, NbSe2, TaSe2, WSe2, ZnSe, inne;

 

Krzemkowe cele rozpylania jonowego: Cr3Si, CrSi2, CoSi2, HfSi2, MoSi2, NbSi2, TaSi2, Ta5Si3, TiSi2, Ti5Si3, WSi2, V3Si, VSi2, ZrSi2, inne;


Siarczkowe cele rozpylania jonowego: AgS, Ag2S, CuS, Cu2S, Sb2S3, As2S3, CdS, FeS, GaS, GeS, PbS, SnS, In2S3, MoS2, NbS1.75, TaS2, WS2, ZnS, inne;

 

Tellurkowe cele rozpylania jonowego: Al2Te3,Bi2Te3, CdTe, CuTe, Ga2Te3, GeTe, PbTe, MoTe2, NbTe2, TaTe2, TmTe, WTe2, ZnTe, inne;

 

Na zamówienie niestandardowe: AZO, Cr-SiO, CIGS, ITO, IGZO, GaAs, Ga-P, GaSb, In-Sb, InAs, InP, InSn, LSMO, Na3AlF6 , YBCO, LCMO, YSZ, GeSbTe, itp.

pełny HTML | wersja mobilna