Oczyszczanie ścieków i wód

Oczyszczalnie XXI wieku

 

Bimo Tech wdraża technologie MBR (Membrane Biological Reactor) do oczyszczania ścieków. Technologia MBR, uznawana przez Unię Europejską za najlepszą metodę oczyszczania ścieków, umożliwia odzysk zasobów, minimalizację kosztów inwestycji i eksploatacji oraz wprowadza gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Nasze rozwiązania spełniają warunki III stopnia oczyszczania i obecnie pracujemy na IV stopniem oczyszczania w celu odnowy wody ze ścieków, polegającej na ich oczyszczeniu do tego stopnia, by mogły być one traktowane jako woda czysta.

 

Bimo Tech oferuje usługi budowy oczyszczalni MBR "pod klucz." Obecnie rozpoczynamy prace nad wdrożeniem systemu AOPs do usuwania mikrozanieczyszczeń.

 

Nasz wkład innowacyjny polega na usuwaniu mikrozanieczyszczeń (m.in. farmaceutyki, środki ochrony roslin) i związków biogennych ze ścieków przy użyciu MBR oraz na optymalizacji procesów naprzemiennej denitryfikacji NDN-RTC w czasie rzeczywistym.

 

Projekt i Budowa

 

Bimo Tech wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. Oczyszczalnie oparte na technologii MBR znajdują zastosowanie zarówno w oczyszczaniu ścieków komunalnych, jak i przemysłowych. 

 

Wierzymy, że ścieki mogą być źródłem cennych zasobów. Dzięki technologii MBR, ścieki stają się źródłem odzyskiwanej biologicznej wody o jakości zbliżonej do wody pitnej.

 

 

Wszystkie oczyszczalnie MBR są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w systemy zdalnego nadzoru, co umożliwia monitorowanie procesów z każdego urządzenia z dostępem do Internetu. 

 

Nowoczesne oczyszczalnie muszą spełnić wiele wyzwań, takich jak odzysk i zagospodarowanie oczyszczonych ścieków, usuwanie mikrozanieczyszczeń, odzysk energii, efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych oraz zachowanie pierwiastków biogennych. Nasze oczyszczalnie spełniają te wymagania.

 

Nasza Oferta

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i prywatnych inwestorów, którzy planują budowę oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Oferujemy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, począwszy od konsultacji, aż po eksploatację obiektu. Realizujemy projekty dla różnych rodzajów budynków, w tym domów jedno i wielorodzinnych, hoteli, restauracji, szkół, stacji paliw i wielu innych.

 

Nasza Działalność Obejmuje:

Koncepcję: analizujemy indywidualne potrzeby klienta, przedstawiamy możliwe rozwiązania, analizujemy koszty, opracowujemy koncepcję.
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): przeprowadzamy wizje lokalne, przedstawiamy możliwe rozwiązania, rachunek ekonomiczny, opracowujemy PFU.
Projekt: opracowujemy pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwoleń.
Budowa: świadczymy usługi budowy nowych oczyszczalni, przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów oraz dostawę technologii.
Serwis: zapewniamy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis i konserwację, naprawy oraz dostawę części zamiennych.
Oprogramowanie MBR: oferujemy autorskie oprogramowanie BIMO TECH do monitorowania i sterowania procesami oczyszczania.
Systemy pracują w oparciu o algorytmy sterowania, które gwarantują poprawną eksploatację oczyszczalni i minimalne zużycie zasobów.

 

Zapraszamy do współpracy

pełny HTML | wersja mobilna